Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • бақылаудың туындау негізін көрсете отырып, олардың негізінде еншілес ұйымды бақылауды сатып алу көзделетін немесе бақылауды растайтын өзге де құжаттар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Еншілес ұйым орналасқан елдің заңнамасын талдау негізінде Қазақстан Республикасының резиденті емес банк конгломератына қатысушылар орналасқан елдердің заңнамасы бойынша олардың және банк конгломератының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген талаптарды орындауға мүмкіндік берілмеуіне байланысты банк конгломератына шоғырландырылған қадағалауды жүргізу мүмкіндігінің болмауын көздейтін мән-жайлардың жоқ екендігі туралы ақпарат (міндетті түрде)
 • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, электрондық құжат нысанындағы өтiнiш (электронды түрде жасалады) (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • Төлемді ЭҮТШ арқылы жүргізуді қоспағанда, мемлекеттік қызметті көрсету үшін осындай төлемді растайтын құжаттың көшірмесі; (міндетті түрде)
 • үлестес тұлғалар туралы мәліметтер (қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мәліметтер болмаған жағдайда) қоса берілуі қажет (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат беру туралы өтініштің электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Еншілес ұйымның құрылтай құжаттарының электрондық көшірмелері, олар қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында болмаған немесе уәкілетті органның оларды порталда алу мүмкіндігі болмаған жағдайда (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Еншілес компанияны құру немесе оны сатып алған жағдайда - еншілес ұйымды құру туралы шешімнің (қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мәліметтер болмаған жағдайда) сатып алу туралы шешімнің электрондық көшірмесі, сондай-ақ лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асырған жағдайда лицензияның электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпараттың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қағидалардың 6-тармағына сәйкес еншілес ұйымның бизнес-жоспарының электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Соңғы аяқталған есептік кезең үшін сатып алынатын еншілес ұйымның аудиторлық ұйым куәландырған қаржылық есептілігінің электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Банк және (немесе) банк холдингі жарғылық капиталға қатысу үлесін немесе акцияларын сатып алу арқылы еншілес ұйым сатып алатын заңды тұлға туралы деректердің электрондық көшірмесі: заңды тұлғаның атауы мен орналасқан жерін; көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылатын заңды тұлғаның жарғылық капиталына көрсетілетін қызметті алушының қатысу үлесінің мөлшері, оны иелену бағасы туралы мәліметті; көрсетілетін қызметті алушы акционері болып табылатын заңды тұлғаның акциялар саны, оларды иелену бағасы, олардың орналастырылған акциялардың (артықшылықты және қоғам иеленген акциялары шегеріле отырып) жалпы санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметті; заңды тұлғаның (көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысы, қатысушысы, акционері болған) қатысу үлесінің мөлшері, басқа заңды тұлғаның жарғылық капиталынан оны сатып алу бағасы туралы мәліметті; банк және (немесе) банк холдингі акционері (құрылтайшысы, қатысушысы) болып табылатын заңды тұлға сатып алған акциялардың саны, сатып алу бағасы, олардың орналастырылған акциялардың (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жалпы санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметті қамтитын мәліметтерді беруі қажет. Осы талаптар көрсетілетін қызметті алушы бірнеше заңды тұлғалардың жарғылық капиталға қатысу үлестерін немесе акцияларын иелену арқылы еншілес ұйым иеленетін жағдайларға қолданылады (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Еншілес ұйым сатып алған жағдайда - тиісті өтініш берілгенге дейінгі еншілес ұйымның соңғы аяқталған тоқсандағы қаржылық есептілігінің электрондық көшірмесі (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Оған қойылатын талаптар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16795 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 наурыздағы № 61 қаулысымен бекітілген, бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымның қызметі қағидаларымен (бұдан әрі - № 61 Қағидалар), ол сатып алатын (сатып алған) күмәнді және үмітсіз активтерге қойылатын талаптармен белгіленетін бизнес-жоспардың және күмәнді және үмітсіз активтердің сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының электрондық көшірмелері (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктің немесе банк холдингінің капиталда қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымдарына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттар) туралы ақпараттың электрондық көшірмесі (міндетті емес, біліктілік талапта)


Жүктелетін құжаттар