Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері туралы ақпаратты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • бақылаудың туындау негізін көрсете отырып, олардың негізінде еншілес ұйымды бақылауды сатып алу көзделетін немесе бақылауды растайтын өзге де құжаттар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Банктің уәкілетті органының еншілес ұйымды құру немесе сатып алу туралы шешімі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Еншілес ұйым орналасқан елдің заңнамасын талдау негізінде Қазақстан Республикасының резиденті емес банк конгломератына қатысушылар орналасқан елдердің заңнамасы бойынша олардың және банк конгломератының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген талаптарды орындауға мүмкіндік берілмеуіне байланысты банк конгломератына шоғырландырылған қадағалауды жүргізу мүмкіндігінің болмауын көздейтін мән-жайлардың жоқ екендігі туралы ақпарат (міндетті түрде)
 • Банк және (немесе) банк холдингі жарғылық капиталға қатысу үлесін немесе акцияларын сатып алу арқылы еншілес ұйымды сатып алатын заңды тұлға туралы (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, электрондық құжат нысанындағы өтiнiш (электронды түрде жасалады) (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • аудиторлық ұйымның есебі және сатып алынатын еншілес ұйымның аудиторлық ұйым куәландырған қаржылық есептілігі (міндетті түрде)
 • Төлемді ЭҮТШ арқылы жүргізуді қоспағанда, мемлекеттік қызметті көрсету үшін осындай төлемді растайтын құжаттың көшірмесі; (міндетті түрде)
 • қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында болмаған немесе уәкілетті органның «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы алу мүмкіндігі болмаған жағдайда – еншілес ұйымның құрылтай құжаттары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • үлестес тұлғалар туралы мәліметтер (қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мәліметтер болмаған жағдайда) қоса берілуі қажет (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде қойылатын талаптар айқындалатын еншілес ұйымның бизнес-жоспары (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жүктелетін құжаттар