Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Өтініш берушінің жоғарғы органының тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Заңды тұлғаның акцияларының жиырма бес және одан да көп пайызын иеленетін, сондай-ақ осы заңды тұлғаның шешімін шарт күшінде не өзге тәсілмен анықтауға мүмкіндігі бар немесе бақылауы бар тұлғалар (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп) туралы мәліметтер және растайтын құжаттар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтініш берушінің үлестес тұлғаларының тізімі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қаржы ұйымының акцияларын сатып алуға пайдаланылатын өтініш беруші - жеке тұлғаның меншіктік құқық иелігіндегі мүліктің құнынан аспайтын мөлшердегі қаржы көздері мен қаражаттардың сипаттамасын қосқанда, растайтын құжаттар қоса беріле отырып, тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алудың шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтініш берушінің мүддесін білдіруге тапсырылған өкілге берілген сенімхат (бар болса) (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Олардың ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалар тізімі және олардың құрылтайшы құжаттарының нотариатта куәландырылған көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қаржы ұйымының қаржылық жағдайы нашарлауы мүмкін жағдайдағы өтініш беруші, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі ірі қатысушысы болып табылатын және (немесе) болғысы келетін қаржы ұйымдарының қайта капиталдандыру жоспарына сәйкес өтініш (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Құрылтайшы құжаттарының нотариатта куәландырылған көшірмелері, өтініш берушінің ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ өтініш берушінің ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Аудиторлық ұйым куәландырған соңғы аяқталған екі қаржы жылына жылдық қаржылық есеп беру, сондай-ақ тиісті өтінішті ұсынар алдындағы соңғы аяқталған тоқсанға қаржылық есеп беру (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтініш берушінің және тиісті қаржы ұйымдарының мәртебені алғаннан кейінгі болжалды есеп айырысу балансымен қоса тиісті қаржы ұйымдарының ірі қатысушысы мәртебесін иеленудің қаржылық салдарын талдауы, егер бар болса іс-шаралар жоспарымен және ұйымдық (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Tәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйым қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын құжаттар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Басшы қызметкерлер туралы, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда қысқаша деректер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Бизнес-жоспар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жеке тұлғалар үшін
 • Қаржы ұйымының акцияларын сатып алуға пайдаланылатын өтініш беруші - жеке тұлғаның меншіктік құқық иелігіндегі мүліктің құнынан аспайтын мөлшердегі қаржы көздері мен қаражаттардың сипаттамасын қосқанда, растайтын құжаттар қоса беріле отырып, тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алудың шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қаржы ұйымының қаржылық жағдайы нашарлауы мүмкін жағдайдағы өтініш беруші, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі ірі қатысушысы болып табылатын және (немесе) болғысы келетін қаржы ұйымдарының қайта капиталдандыру жоспарына сәйкес өтініш (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қаржы ұйымының акцияларын сатып алуға пайдаланылатын өтініш беруші - жеке тұлғаның меншіктік құқық иелігіндегі мүліктің құнынан аспайтын мөлшердегі қаржы көздері мен қаражаттардың сипаттамасын қосқанда, растайтын құжаттар қоса беріле отырып, тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алудың шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Өтініш берушінің мүддесін білдіруге тапсырылған өкілге берілген сенімхат (бар болса) (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Олардың ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалар тізімі және олардың құрылтайшы құжаттарының нотариатта куәландырылған көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Tәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйым қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын құжаттар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Бизнес-жоспар (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жеке кәсіпкерлер үшін
Рұқсатнама алу үшін қосымша құжаттар қажет емес


Жүктелетін құжаттар