Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес электрондық құжат нысанында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру туралы өтініш (Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 ж. № 47 қаулысымен бекітілген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру ережесі мен шарттары, сондай - ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат алу үшін ұсынылатын құжаттардың мазмұнына қойылатын қағидалар-бұдан әрі Қағидалар) (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құру туралы шешім қабылдауды куәландыратын құжаттардың электрондық көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қағидалардың 4 - қосымшасына сәйкес құрылтайшылар-заңды тұлғалар (мұндай құрылтайшылар болған жағдайда) туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Аудиторлық ұйым растаған соңғы аяқталған екі қаржы жылының қаржылық есептілігінің (қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында болмаған жағдайда), бухгалтерлік теңгерімнің және құжаттарды ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы пайда мен шығындар туралы есептің электрондық көшірмелері (құрылтайшылар – заңды тұлғалар үшін) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес әзірленген бизнес-жоспардың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – заң) 26-бабына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы немесе сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісім алу үшін құжаттардың электрондық көшірмелері (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы немесе сақтандыру холдингі мәртебесіне сәйкес келетін санда акцияларды сатып алуға ниет білдірген тұлға үшін) (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Заңның 32-бабының талаптарына сәйкес еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға, капиталына қомақты қатысуға рұқсат алу үшін құжаттардың электрондық көшірмелері (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • "Сақтандыру қызметі туралы" ҚР Заңының 34 бабының талаптарымен сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) басшы қызметкерлерінің лауазымына ұсынылған тұлғалардың құжаттары (міндетті емес, біліктілік талапта)


Жеке тұлғалар үшін
 • Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес электрондық құжат нысанында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру туралы өтініш (Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 ж. № 47 қаулысымен бекітілген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру ережесі мен шарттары, сондай - ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат алу үшін ұсынылатын құжаттардың мазмұнына қойылатын қағидалар-бұдан әрі Қағидалар) (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құру туралы шешім қабылдауды куәландыратын құжаттардың электрондық көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қағидалардың 3 - қосымшасына сәйкес құрылтайшылар-жеке тұлғалар (мұндай құрылтайшылар болған жағдайда) туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес әзірленген бизнес-жоспардың электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – заң) 26-бабына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы немесе сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісім алу үшін құжаттардың электрондық көшірмелері (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы немесе сақтандыру холдингі мәртебесіне сәйкес келетін санда акцияларды сатып алуға ниет білдірген тұлға үшін) (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Заңның 32-бабының талаптарына сәйкес еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға, капиталына қомақты қатысуға рұқсат алу үшін құжаттардың электрондық көшірмелері (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • "Сақтандыру қызметі туралы" ҚР Заңының 34 бабының талаптарымен сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) басшы қызметкерлерінің лауазымына ұсынылған тұлғалардың құжаттары (міндетті емес, біліктілік талапта)


Жүктелетін құжаттар