Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Құрылтайшылар құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берген тұлға бекіткен, актуарий растаған және "жалпы сақтандыру" саласында құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін таяу үш жылға және "өмірді сақтандыру" саласында құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін бес жылға арналып әзірленген бизнес-жоспар (міндетті түрде)
 • Өтiнiш берушiнiң құрылтайшылар атынан өтiнiш беру өкiлеттiгiн растайтын нотариат куәландырған құжат (міндетті емес)
 • Жарғы (міндетті түрде)
 • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құру туралы жалғыз қатысушының құрылтайшылық келісімшарты немесе шешімі (міндетті түрде)
 • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құру туралы шешiм қабылданғанын дәлелдейтiн құжаттар (міндетті түрде)
 • Қазақстан Республикасының резидентi емес болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтайшысы өз мемлекетiнiң тиiстi сақтандыруды қадағалау органының өзiне Қазақстан Республикасы резидентiнiң - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алуға рұқсат етiлгенiн растайтын құжатты не тиiстi мемлекеттiң заңдары бойынша мұндай рұқсат талап етiлмейтiнi туралы мәлiмдеме (міндетті емес)
 • Белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алып тасталмаған сотталғандығы жоқтығы туралы анықтама (Қазақстан Республикасының резидентi емес ЖТ, Қазақстан Республикасының резидентi емес ЗТ басшылары үшін) (міндетті емес)(Мәліметтер нысаны)
 • Аяқталған соңғы екi қаржы жылының аудиторлық ұйым растаған қаржылық есептiлiгi (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • Заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамалар, құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшiрмелерi қамтылатын құрылтайшы заңды тұлғалар туралы мәлiметтер (мұндай құрылтайшылар болған кезде) (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • Құрылтайшылар - жеке тұлғалар (мұндай құрылтайшылар болған кезде) туралы мәліметтер, соның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құру үшін пайдаланылған ақша көздерінің сипаттамасы мен сомасы (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • Көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу (міндетті емес, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)


Жеке тұлғалар үшін
 • Құрылтайшылар құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берген тұлға бекіткен, актуарий растаған және "жалпы сақтандыру" саласында құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін таяу үш жылға және "өмірді сақтандыру" саласында құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін бес жылға арналып әзірленген бизнес-жоспар (міндетті түрде)
 • Өтiнiш берушiнiң құрылтайшылар атынан өтiнiш беру өкiлеттiгiн растайтын нотариат куәландырған құжат (міндетті емес)
 • Жарғы (міндетті түрде)
 • Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құру туралы жалғыз қатысушының құрылтайшылық келісімшарты немесе шешімі (міндетті түрде)
 • Қазақстан Республикасының резидентi емес болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтайшысы өз мемлекетiнiң тиiстi сақтандыруды қадағалау органының өзiне Қазақстан Республикасы резидентiнiң - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алуға рұқсат етiлгенiн растайтын құжатты не тиiстi мемлекеттiң заңдары бойынша мұндай рұқсат талап етiлмейтiнi туралы мәлiмдеме (міндетті емес)
 • Белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алып тасталмаған сотталғандығы жоқтығы туралы анықтама (Қазақстан Республикасының резидентi емес ЖТ, Қазақстан Республикасының резидентi емес ЗТ басшылары үшін) (міндетті емес)(Мәліметтер нысаны)
 • Аяқталған соңғы екi қаржы жылының аудиторлық ұйым растаған қаржылық есептiлiгi (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • Заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамалар, құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшiрмелерi қамтылатын құрылтайшы заңды тұлғалар туралы мәлiметтер (мұндай құрылтайшылар болған кезде) (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • Құрылтайшылар - жеке тұлғалар (мұндай құрылтайшылар болған кезде) туралы мәліметтер, соның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құру үшін пайдаланылған ақша көздерінің сипаттамасы мен сомасы (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • Көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу (міндетті емес, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)


Жүктелетін құжаттар