Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Нотариатта куәландырылған жарғы, куәлік* немесе өтініш берушіні заң тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама; тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз етудің құжаттары, атап айтқанда (міндетті түрде)
 • Жалғыз қатысушының құрылтайшылық келісімшарты немесе шешімі (міндетті түрде)
 • Құрылтай жиналысы хаттамасының көшірмесі (міндетті емес)
 • Қаржы ұйымының акцияларын сатып алуға пайдаланылатын өтініш беруші - жеке тұлғаның меншіктік құқық иелігіндегі мүліктің құнынан аспайтын мөлшердегі қаржы көздері мен қаражаттардың сипаттамасын қосқанда, растайтын құжаттар қоса беріле отырып, тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алудың шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер (міндетті түрде)
 • Жаңадан құрылатын банктің бизнес-жоспары (міндетті түрде)
 • Жаңадан құрылатын банкiнiң егжей-тегжейлi ұйымдық құрылымы (міндетті түрде)
 • Өтiнiш берушiнiң құрылтайшылар атынан өтiнiш беруге өкiлеттiгiн растайтын құжат (міндетті түрде)
 • Қазақстан Республикасының резидентi емес құрылтайшылардың (ЗТ алғашқы жетекшілері) белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алып тасталмаған сотталғандығы жоқтығы туралы анықтама – нерезидентов РК (міндетті емес)
 • Мемлекеттің уәкілетті органының (Қазақстан Республикасының резиденті емес банктер үшін - банктік қадағалау органының) осы тұлғаға Қазақстан Республикасының резидент банкінің акцияларын иеленуге рұқсат берілетіні жөніндегі жазбаша хабарламасын не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (Қазақстан Республикасының резиденті емес банктер үшін - банктік қадағалау органының) аталған құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай шешім талап етілмейтіні жөніндегі мәлімдемесі (міндетті емес)
 • Өтініш берушінің нотариат куәландырған жарғы көшірмесі (міндетті түрде)
 • Өтініш берушінің нотариат куәландырған құрылтай шарты көшірмесі (міндетті түрде)
 • Аяқталған соңғы екі қаржы жылы ішіндегі шоғырландырылған есепті қоса алғанда, қаржы есептілігі (міндетті түрде)
 • Аудиторлық ұйымның құрылтайшылардың қаржылық жай-күйі туралы есебі (міндетті түрде)
 • Аудиторлық ұйымның құрылтайшылар мен олардың лауазымды адамдарынан тәуелсiз екендiгiн растайтын құжат (міндетті түрде)
 • Аудиторлық компанияның аудиторлық қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияның көшірмесі (міндетті түрде)
 • Заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамалар, құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшiрмелерi қамтылатын құрылтайшы заңды тұлғалар туралы мәлiметтер (мұндай құрылтайшылар болған кезде) (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)


Жеке тұлғалар үшін
 • Нотариатта куәландырылған жарғы, куәлік* немесе өтініш берушіні заң тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама; тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз етудің құжаттары, атап айтқанда (міндетті түрде)
 • Жалғыз қатысушының құрылтайшылық келісімшарты немесе шешімі (міндетті түрде)
 • Құрылтай жиналысы хаттамасының көшірмесі (міндетті емес)
 • Қаржы ұйымының акцияларын сатып алуға пайдаланылатын өтініш беруші - жеке тұлғаның меншіктік құқық иелігіндегі мүліктің құнынан аспайтын мөлшердегі қаржы көздері мен қаражаттардың сипаттамасын қосқанда, растайтын құжаттар қоса беріле отырып, тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алудың шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер (міндетті түрде)
 • Жаңадан құрылатын банктің бизнес-жоспары (міндетті түрде)
 • Жаңадан құрылатын банкiнiң егжей-тегжейлi ұйымдық құрылымы (міндетті түрде)
 • Өтiнiш берушiнiң құрылтайшылар атынан өтiнiш беруге өкiлеттiгiн растайтын құжат (міндетті түрде)
 • Қазақстан Республикасының резидентi емес құрылтайшылардың (ЗТ алғашқы жетекшілері) белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алып тасталмаған сотталғандығы жоқтығы туралы анықтама – нерезидентов РК (міндетті емес)
 • Мемлекеттің уәкілетті органының (Қазақстан Республикасының резиденті емес банктер үшін - банктік қадағалау органының) осы тұлғаға Қазақстан Республикасының резидент банкінің акцияларын иеленуге рұқсат берілетіні жөніндегі жазбаша хабарламасын не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (Қазақстан Республикасының резиденті емес банктер үшін - банктік қадағалау органының) аталған құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай шешім талап етілмейтіні жөніндегі мәлімдемесі (міндетті емес)
 • Заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамалар, құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшiрмелерi қамтылатын құрылтайшы заңды тұлғалар туралы мәлiметтер (мұндай құрылтайшылар болған кезде) (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)


Жүктелетін құжаттар