Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
  • Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығару туралы Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының органы шешімінің көшірмесін, онда мынадай ақпарат көрсетіледі:резидент ұйымның толық атауы;эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару аумағында (немесе заңнамасына сәйкес) жүзеге асырылатын мемлекеттің (мемлекеттердің) атауы немесе эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылуы және орналастырылуы жүргізілетін сауда-саттық ұйымдастырушылардың атауы, оған сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылуы жүргізілетін ережелер мен қағидалардың атауы;шығарылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі, кепілгері көрсетілген қамтамасыз етудің және кепілдіктердің болуы және оның түрі, номиналды құны немесе орналастыру бағасы және сәйкестендіру коды (бар болса);шығарылымның болжанған көлемі және валютасы;осы эмиссиялық бағалы қағазбен берілетін құқықтар;осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кірісті есептеу және төлеу тәртібі, төлеу мерзімділігі және Қазақстан Республикасы резиденті ұйымының көзқарасы бойынша маңызды өзге де мәліметтер (міндетті түрде)
  • Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 22-1-бабының 1-тармағы 1), 3), 4) және 5) тармақшаларының талаптарын сақтауын растайтын Қазақстан Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының анықтамасын (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Борыштық эмиссиялық бағалы қағаздарды, оның ішінде туынды бағалы қағаздарды шығару кезінде облигациялар шығаруға рұқсат алу үшін құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша левередж шамасының есебі қоса берілген қаржылық, оның ішінде шоғырландырылған есептілікті (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Үлестік, оның ішінде туынды эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару кезінде орналастырылған үлестік бағалы қағаздары санынан үлестік бағалы қағаздардың он және одан да көп пайызының меншік иесі болып табылатын тұлғалар тізімі өзгерген кезде Қазақстан Республикасының резидент-ұйымы шығарған борыштық бағалы қағаздар ұстаушыларында осы борыштық бағалы қағаздарын мерзімінен бұрын өтеуді және (немесе) сатып алуды талап ету құқығы туындау үшін негіздеме болып табылатын бұрын Қазақстан Республикасының резидент-ұйымы шығарған бағалы қағаздар проспектілерінде талаптардың (ковенанттың) жоқ екенін растайтын құжатты ұсынады (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Айналыстағы бағалы қағаздар (борыштық бағалы қағаздар үшін) шығару талаптарын (оның iшiнде сыйақы төлеу немесе бағалы қағаздары өтеу жөнiндегi мiндеттемелерiн) дер кезінде орындамағаны немесе орындамаған фактілері болмағаны, сондай-ақ айналыстағы бағалы қағаздардың (акцияларды қоспағанда) делистинг жағдайлары болмағаны туралы ақпаратты көрсете отырып, Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында шығаруға рұқсат беру туралы еркiн нысанда жасалған, мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті жеке деректерді жинауға және өңдеуге және ақпарат жүйелерінің құрамындағы, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім берілген өтiнiш (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)


Жүктелетін құжаттар