Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • Өтініш (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Құрылтай құжаты (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтама (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Өлшем куәлiгi (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Сыныптау куәлiгi (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Кемеге меншiк құқығы туралы куәлiк немесе мұндай құқықты растайтын өзге де құжат (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Санитариялық куәлiк (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Жолаушы куәлiгi (жолаушылар кемелерi үшiн) (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Кемелерден мұнаймен ластанудың залалы үшiн азаматтық жауапкершiлiктi сақтандыру немесе өзге де қаржылық қамтамасыз ету туралы куәлiк (мұнайды екi мың және одан көп тонна көлемiнде тасымалдауға арналған кемелер үшiн немесе кемеге меншiк құқығын растайтын өзге де құжат) (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi туралы полис (жолаушылар кемелерi үшiн) (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Теңiз тасымалы (сүйретiп жүзу) шарты немесе тайм-чартер немесе соның негiзiнде шетелдiк кеме тартылатын өзге де құжат (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Судовые документы: - мерительное свидетельство, классификационное свидетельство, свидетельство о праве собственности на судно или иной документ, подтверждающий такое право, санитарное свидетельство, пассажирское свидетельство (для пассажирских судов) - свидетельство о страховании или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью с судов (для судов, предназначенных для перевозки нефти в объеме две тысячи и более тонн, или иной документ, подтверждающий право собственности на судно) - полис о гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами (для пассажирских судов) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Устав (для подтверждения вида деятельности) (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жеке тұлғалар үшін
 • Өтініш (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Жеке басын куәландыратын құжат (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Өлшем куәлiгi (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Сыныптау куәлiгi (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Кемеге меншiк құқығы туралы куәлiк немесе мұндай құқықты растайтын өзге де құжат (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Санитариялық куәлiк (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Жолаушы куәлiгi (жолаушылар кемелерi үшiн) (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Кемелерден мұнаймен ластанудың залалы үшiн азаматтық жауапкершiлiктi сақтандыру немесе өзге де қаржылық қамтамасыз ету туралы куәлiк (мұнайды екi мың және одан көп тонна көлемiнде тасымалдауға арналған кемелер үшiн немесе кемеге меншiк құқығын растайтын өзге де құжат) (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi туралы полис (жолаушылар кемелерi үшiн) (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Теңiз тасымалы (сүйретiп жүзу) шарты немесе тайм-чартер немесе соның негiзiнде шетелдiк кеме тартылатын өзге де құжат (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Судовые документы: - мерительное свидетельство, классификационное свидетельство, свидетельство о праве собственности на судно или иной документ, подтверждающий такое право, санитарное свидетельство, пассажирское свидетельство (для пассажирских судов) - свидетельство о страховании или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью с судов (для судов, предназначенных для перевозки нефти в объеме две тысячи и более тонн, или иной документ, подтверждающий право собственности на судно) - полис о гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами (для пассажирских судов) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Устав (для подтверждения вида деятельности) (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • Өтініш (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтама (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Өлшем куәлiгi (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Сыныптау куәлiгi (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Кемеге меншiк құқығы туралы куәлiк немесе мұндай құқықты растайтын өзге де құжат (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Санитариялық куәлiк (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Жолаушы куәлiгi (жолаушылар кемелерi үшiн) (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Кемелерден мұнаймен ластанудың залалы үшiн азаматтық жауапкершiлiктi сақтандыру немесе өзге де қаржылық қамтамасыз ету туралы куәлiк (мұнайды екi мың және одан көп тонна көлемiнде тасымалдауға арналған кемелер үшiн немесе кемеге меншiк құқығын растайтын өзге де құжат) (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi туралы полис (жолаушылар кемелерi үшiн) (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Теңiз тасымалы (сүйретiп жүзу) шарты немесе тайм-чартер немесе соның негiзiнде шетелдiк кеме тартылатын өзге де құжат (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Судовые документы: - мерительное свидетельство, классификационное свидетельство, свидетельство о праве собственности на судно или иной документ, подтверждающий такое право, санитарное свидетельство, пассажирское свидетельство (для пассажирских судов) - свидетельство о страховании или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью с судов (для судов, предназначенных для перевозки нефти в объеме две тысячи и более тонн, или иной документ, подтверждающий право собственности на судно) - полис о гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами (для пассажирских судов) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Устав (для подтверждения вида деятельности) (міндетті түрде, біліктілік талапта)