Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Төлемді ЭҮТШ арқылы жүргізуді қоспағанда, мемлекеттік қызметті көрсету үшін осындай төлемді растайтын құжаттың көшірмесі; (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Пайдаланушының бірінші басшысының қолы қойылған, қызметтің сертификаттық талаптарға, Пайдаланушының нұқсаулығы ережелеріне сәйкестігі туралы декларацияның көшірмесі және осы сәйкестікті тұрақты қолдау міндеттілігі. (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Жарғының және құрылтай шартының көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Ұйымдастыру құрылымы, басқару құрылымы және лауазымдары, Т.А.Ә., білімі, біліктілігі және жұмыс тәжірибесі көрсетілген жауапты тұлғалар тізімі. (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарына сәйкес пайдаланушының оның қызметкерлері алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың сақтандыру полистерінің көшірмелері. (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Әуе кемелерін бояу үлгілері мен мәтіндік сипаттамасының көшірмелері. (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Мынадай басшыларды немесе жауапты тұлғаларды тағайындауды растайтын құжаттардың электронды көшірмесі: - ұшуды пайдалану; - үшу қауіпсіздігі; - ұшуға жарамдылығын қолдау; - сапасын бақылау бойынша; - авиациялық қауіпсіздік бойынша; персоналды даярлау бойынша; (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Сертификатталған ең ауыр ұшып көтерілу салмағы бес мың жеті жүз килограмм және одан төмен әуе кемелерінің пайдаланушысы үшін электронды көшірмесі: - ұшуды пайдалану; - үшу қауіпсіздігі; - ұшуға жарамдылығын қолдау; -авиациялық қауіпсіздік бойынша; (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Бекіту және келісу титул парақтарының электронды көшірмесі: - ұшуларды жүргізу жөніндегі нұсқаулықтардың; - техникалық қызмет көрсетуді реттеу жөніндегі пайдаланушының нұсқаулығының; - әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету бағдарламасының (регламентінің); - пайдаланушының авиациялық қауіпсіздігі бағдарламасының; (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қызметті алушының электронды түрдегі ақпараттары: - қызметті алушының негізгі қызмет орны; - болжанатын ұшу түрлері; - ұшу қызметін ұйымдастыру; - ұшуға жарамдалығын қолдау жүйесі; - ұшуларды қамтамасыз ету; ұшу және техникалық персоналдың даярлығы; техникалық қызмет көрсету объектілерінің дайындығы; әуе кемелерінің дайындығы; типі, моделі, сериясы, ұлттық және тіркеу белгілері көрсетілген әуе кемелерінің тізімі; авиациялық персонал бойынша ақпарат; жұмыстардың түрлері көрсетілген техникалық қызмет көрсетуге сыртқы ұйымдармен жасалған шарттардың тізбесі; ұшуға жарамдылығын қолдауға сыртқы ұйымдармен жасалған шарттар тізбесі; (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жеке тұлғалар үшін
 • Төлемді ЭҮТШ арқылы жүргізуді қоспағанда, мемлекеттік қызметті көрсету үшін осындай төлемді растайтын құжаттың көшірмесі; (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Пайдаланушының бірінші басшысының қолы қойылған, қызметтің сертификаттық талаптарға, Пайдаланушының нұқсаулығы ережелеріне сәйкестігі туралы декларацияның көшірмесі және осы сәйкестікті тұрақты қолдау міндеттілігі. (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Жарғының және құрылтай шартының көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Ұйымдастыру құрылымы, басқару құрылымы және лауазымдары, Т.А.Ә., білімі, біліктілігі және жұмыс тәжірибесі көрсетілген жауапты тұлғалар тізімі. (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарына сәйкес пайдаланушының оның қызметкерлері алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың сақтандыру полистерінің көшірмелері. (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Әуе кемелерін бояу үлгілері мен мәтіндік сипаттамасының көшірмелері. (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Мынадай басшыларды немесе жауапты тұлғаларды тағайындауды растайтын құжаттардың электронды көшірмесі: - ұшуды пайдалану; - үшу қауіпсіздігі; - ұшуға жарамдылығын қолдау; - сапасын бақылау бойынша; - авиациялық қауіпсіздік бойынша; персоналды даярлау бойынша; (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Сертификатталған ең ауыр ұшып көтерілу салмағы бес мың жеті жүз килограмм және одан төмен әуе кемелерінің пайдаланушысы үшін электронды көшірмесі: - ұшуды пайдалану; - үшу қауіпсіздігі; - ұшуға жарамдылығын қолдау; -авиациялық қауіпсіздік бойынша; (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Бекіту және келісу титул парақтарының электронды көшірмесі: - ұшуларды жүргізу жөніндегі нұсқаулықтардың; - техникалық қызмет көрсетуді реттеу жөніндегі пайдаланушының нұсқаулығының; - әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету бағдарламасының (регламентінің); - пайдаланушының авиациялық қауіпсіздігі бағдарламасының; (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қызметті алушының электронды түрдегі ақпараттары: - қызметті алушының негізгі қызмет орны; - болжанатын ұшу түрлері; - ұшу қызметін ұйымдастыру; - ұшуға жарамдалығын қолдау жүйесі; - ұшуларды қамтамасыз ету; ұшу және техникалық персоналдың даярлығы; техникалық қызмет көрсету объектілерінің дайындығы; әуе кемелерінің дайындығы; типі, моделі, сериясы, ұлттық және тіркеу белгілері көрсетілген әуе кемелерінің тізімі; авиациялық персонал бойынша ақпарат; жұмыстардың түрлері көрсетілген техникалық қызмет көрсетуге сыртқы ұйымдармен жасалған шарттардың тізбесі; ұшуға жарамдылығын қолдауға сыртқы ұйымдармен жасалған шарттар тізбесі; (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • Төлемді ЭҮТШ арқылы жүргізуді қоспағанда, мемлекеттік қызметті көрсету үшін осындай төлемді растайтын құжаттың көшірмесі; (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Пайдаланушының бірінші басшысының қолы қойылған, қызметтің сертификаттық талаптарға, Пайдаланушының нұқсаулығы ережелеріне сәйкестігі туралы декларацияның көшірмесі және осы сәйкестікті тұрақты қолдау міндеттілігі. (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Жарғының және құрылтай шартының көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Ұйымдастыру құрылымы, басқару құрылымы және лауазымдары, Т.А.Ә., білімі, біліктілігі және жұмыс тәжірибесі көрсетілген жауапты тұлғалар тізімі. (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарына сәйкес пайдаланушының оның қызметкерлері алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың сақтандыру полистерінің көшірмелері. (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Әуе кемелерін бояу үлгілері мен мәтіндік сипаттамасының көшірмелері. (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Мынадай басшыларды немесе жауапты тұлғаларды тағайындауды растайтын құжаттардың электронды көшірмесі: - ұшуды пайдалану; - үшу қауіпсіздігі; - ұшуға жарамдылығын қолдау; - сапасын бақылау бойынша; - авиациялық қауіпсіздік бойынша; персоналды даярлау бойынша; (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Сертификатталған ең ауыр ұшып көтерілу салмағы бес мың жеті жүз килограмм және одан төмен әуе кемелерінің пайдаланушысы үшін электронды көшірмесі: - ұшуды пайдалану; - үшу қауіпсіздігі; - ұшуға жарамдылығын қолдау; -авиациялық қауіпсіздік бойынша; (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Бекіту және келісу титул парақтарының электронды көшірмесі: - ұшуларды жүргізу жөніндегі нұсқаулықтардың; - техникалық қызмет көрсетуді реттеу жөніндегі пайдаланушының нұсқаулығының; - әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету бағдарламасының (регламентінің); - пайдаланушының авиациялық қауіпсіздігі бағдарламасының; (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қызметті алушының электронды түрдегі ақпараттары: - қызметті алушының негізгі қызмет орны; - болжанатын ұшу түрлері; - ұшу қызметін ұйымдастыру; - ұшуға жарамдалығын қолдау жүйесі; - ұшуларды қамтамасыз ету; ұшу және техникалық персоналдың даярлығы; техникалық қызмет көрсету объектілерінің дайындығы; әуе кемелерінің дайындығы; типі, моделі, сериясы, ұлттық және тіркеу белгілері көрсетілген әуе кемелерінің тізімі; авиациялық персонал бойынша ақпарат; жұмыстардың түрлері көрсетілген техникалық қызмет көрсетуге сыртқы ұйымдармен жасалған шарттардың тізбесі; ұшуға жарамдылығын қолдауға сыртқы ұйымдармен жасалған шарттар тізбесі; (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жүктелетін құжаттар