Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
  • 110 кВ және одан төмен, 220 кВ және одан жоғары объектiлер үшiн қосалқы (шунтталатын) электр беру желiлерi мен шағын станцияларды салудың техникалық орындылығы туралы жергілікті атқарушы орнанның оң қорытындысының электронды көшiрмесi (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Қолданыстағы электр желілерi бойынша электр энергиясымен жабдықтаудың мүмкiн еместiгі туралы тиiстi энергиямен жабдықтаушы, энергия берушi ұйымдардың хаттары (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жүктелетін құжаттар