Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Жеке тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Жеке тұлғалар үшін
  • соңғы 5 жыл iшiнде денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдарда және медициналық бiлiм беру ұйымдарында жалпы көлемi кемiнде 216 сағат бiлiктiлiгiн арттыру және (немесе) қайта даярлау туралы, оның iшiнде сараптама жүргiзу мәселелерi бойынша немесе сараптама қызметiнiң негiздерi бойынша құжаттардың электрондық көшiрмелерi (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • практикалық денсаулық сақтауда мамандығы бойынша кемiнде 7 жыл жұмыс өтiлiнiң болуын растайтын еңбек кiтапшасының электрондық көшiрмесiн (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • бiрiншi немесе жоғары бiлiктiлiк санаттарының берiлгенi туралы сертификаттардың электрондық көшiрмелерiн (электрондық көшiрмесiнiң бекiтуi табылмаған ЕЛ МДҚ сертификаты жағдайда бар бол) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • ғылыми дәрежелерiнің, атақтарының (олар болған кезде) болуы туралы құжаттардың электрондық көшiрмелерiн (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • жоғары кәсiптiк бiлiмi туралы дипломның электрондық көшiрмесiн (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрату (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)


Жүктелетін құжаттар