Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
  • Сатып алынатын жарылғыш материалдардың атауы мен саны (салмағы, мөлшері), сатып алуға жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты, жеке куәлігінің немесе паспортының сериясы мен нөмірі көрсетіле отырып, ұйым басшысының қолдаухаты (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
  • Аумақтық ішкі істер органдарымен келісілген адамдарға жарылғыш материалдармен жұмыс істеуге берілген рұқсатының электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Cотталғаны туралы мәлімет. ААЖ«СУ» ҚСжАЕАК сауалы (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)


Жүктелетін құжаттар