Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Белгіленген пішіндегі қолдаухат бойынша (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • Мәміле туралы шарт және (немесе) шешім (бұйрық) жобасы (міндетті түрде)
 • Төленбеген шоттардың (дебиторлық берешекпен мәміле жасау кезінде) тізілімін қамтитын құжат (міндетті түрде)
 • Көрсетілетін қызметті алушының басшысы және бас бухгалтері қол қойған, мөрмен расталған бухгалтерлік теңгерімнен үзінді көшірме-растауды қамтитын құжат (үзінді көшірме объектілер бойынша бөліністе иеліктен айырылатын мүліктің атауын, үлгісін, түрін, түгендеу нөмірін, бастапқы және қалдық құнын қамтуға тиіс) (міндетті түрде)
 • Тендер нысанында өткізілетін сауда-саттықта көрсетілетін қызметті алушының мүлкін иеліктен айыру жағдайларын қоспағанда, қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді қамтитын құжат (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • Жарғының және құрылтай шартының көшірмелері (міндетті емес)
 • Мәміле жасау көрсетілетін қызметті алушының реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) көтеруге алып келмейтінін және оның қаржы-шаруашылық қызметін нашарлатуға алып келмейтінін растайтын есеп айырысудың көшірмесін (міндетті түрде)


Жеке тұлғалар үшін
Рұқсатнама алу үшін қосымша құжаттар қажет емес


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • Белгіленген пішіндегі қолдаухат бойынша (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • Мәміле туралы шарт және (немесе) шешім (бұйрық) жобасы (міндетті түрде)
 • Төленбеген шоттардың (дебиторлық берешекпен мәміле жасау кезінде) тізілімін қамтитын құжат (міндетті түрде)
 • Көрсетілетін қызметті алушының басшысы және бас бухгалтері қол қойған, мөрмен расталған бухгалтерлік теңгерімнен үзінді көшірме-растауды қамтитын құжат (үзінді көшірме объектілер бойынша бөліністе иеліктен айырылатын мүліктің атауын, үлгісін, түрін, түгендеу нөмірін, бастапқы және қалдық құнын қамтуға тиіс) (міндетті түрде)
 • Тендер нысанында өткізілетін сауда-саттықта көрсетілетін қызметті алушының мүлкін иеліктен айыру жағдайларын қоспағанда, қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді қамтитын құжат (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • Жарғының және құрылтай шартының көшірмелері (міндетті емес)
 • Мәміле жасау көрсетілетін қызметті алушының реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) көтеруге алып келмейтінін және оның қаржы-шаруашылық қызметін нашарлатуға алып келмейтінін растайтын есеп айырысудың көшірмесін (міндетті түрде)


Жүктелетін құжаттар