Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Заңды тұлғалар үшін
 • Шарт немесе шарттың жобасы (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Сатып алушы бойынша және нарықтың әрбiр субъектiсi бойынша ақпарат (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Баланстық құны көрсетіле отырып, мәміленің нысанасын құрайтын мүліктің тізбесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Тауарлардың түрлерi көрсетiле отырып, алынатын мүлiктiң қандай тауарларды шығару үшiн пайдаланылғаны және пайдаланылатыны туралы мәлiметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Тауарлардың түрлерi көрсетiле отырып, алынатын мүлiктi пайдалану арқылы тауарларды өндiру мен өткiзу болжамы (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Нақ сол немесе өзара алмастырылатын тауарлардың осы мәмiленi жасасу нәтижесiндегi өндiру мен өткiзу болжамы (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)


Жеке тұлғалар үшін
 • Шарт немесе шарттың жобасы (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Сатып алушы бойынша және нарықтың әрбiр субъектiсi бойынша ақпарат (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Баланстық құны көрсетіле отырып, мәміленің нысанасын құрайтын мүліктің тізбесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Тауарлардың түрлерi көрсетiле отырып, алынатын мүлiктiң қандай тауарларды шығару үшiн пайдаланылғаны және пайдаланылатыны туралы мәлiметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Тауарлардың түрлерi көрсетiле отырып, алынатын мүлiктi пайдалану арқылы тауарларды өндiру мен өткiзу болжамы (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Нақ сол немесе өзара алмастырылатын тауарлардың осы мәмiленi жасасу нәтижесiндегi өндiру мен өткiзу болжамы (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)


Жеке кәсіпкерлер үшін
 • Шарт немесе шарттың жобасы (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Сатып алушы бойынша және нарықтың әрбiр субъектiсi бойынша ақпарат (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Баланстық құны көрсетіле отырып, мәміленің нысанасын құрайтын мүліктің тізбесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Тауарлардың түрлерi көрсетiле отырып, алынатын мүлiктiң қандай тауарларды шығару үшiн пайдаланылғаны және пайдаланылатыны туралы мәлiметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Тауарлардың түрлерi көрсетiле отырып, алынатын мүлiктi пайдалану арқылы тауарларды өндiру мен өткiзу болжамы (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Нақ сол немесе өзара алмастырылатын тауарлардың осы мәмiленi жасасу нәтижесiндегi өндiру мен өткiзу болжамы (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)