Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Жеке тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Жеке тұлғалар үшін
  • (каз) Электронная копия диплома об образовании (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • (каз) Запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугодателя (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
  • (рус) Электронные копии документа об окончании интернатуры, резидентуры, клинической ординатуры по заявляемой специальности(при их наличии) (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • (каз) Электронная копия удостоверения о переподготовке по заявлямой специальности (при наличии) (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • (каз) Электронная копии документов подтверждающих участие в мероприятиях, способствующих непрерывному профессиональному развитию за последние 5 лет по заявлямой специальности (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • (каз) Электронная копия удостоверения о признании и нострификации документов об образовании, для лиц получивших медицинское образование за пределами Республики Казахстан (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Есiмнiң өзгерiсi туралы куәгерлiк, отчества, фамилия немесе некелесу туралы немесе неке бұзу туралы, фамилияның изменившихтың тұлғалары, есiм үшiн немесе құрылу туралы (оның бар болуында) отчество құжаттарды алудан кейiн (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • Мәлімделген мамандық бойынша қолданыстағы біліктілік санаты берілетін маман сертификаты немесе куәлік (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • Клиникалық практикамен айналысатын тұлғалар үшін клиникалық практикаға жіберу үшін маман сертификаты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Мәлімделген мамандық бойынша Бағалау нәтижесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жүктелетін құжаттар