Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
Рұқсатнама алу үшін қосымша құжаттар қажет емес


Жеке тұлғалар үшін
  • (каз) Запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугодателя (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
  • (рус) Электронные копии документа об окончании интернатуры, резидентуры, клинической ординатуры по заявляемой специальности(при их наличии) (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • (каз) Электронная копия удостоверения о переподготовке по заявлямой специальности (при наличии) (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • (каз) Электронная копия свидетельство о повышении квалификации за последнее 5 лет по заявлямой специальности(при наличии) (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • (каз) Электронная копия удостоверения о признании и нострификации документов об образовании, для лиц получивших медицинское образование за пределами Республики Казахстан (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • (каз) Электронная копия диплома об образовании (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Есiмнiң өзгерiсi туралы куәгерлiк, отчества, фамилия немесе некелесу туралы немесе неке бұзу туралы, фамилияның изменившихтың тұлғалары, есiм үшiн немесе құрылу туралы (оның бар болуында) отчество құжаттарды алудан кейiн (міндетті емес, біліктілік талапта)
  • Мәлімделген мамандық бойынша Бағалау нәтижесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
  • Тұтынушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)


Жеке кәсіпкерлер үшін
Рұқсатнама алу үшін қосымша құжаттар қажет емес


Жүктелетін құжаттар