Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін


Заңды тұлғалар үшін
  • Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет өндірілген (дайындалған) азықтық қоспаларға арналған, «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті органмен келісілген азық қоспаларына нормативтік-техникалық құжаттаманың (бұдан әрі – НТҚ) электрондық көшірмесі


Жеке тұлғалар үшін
  • Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет өндірілген (дайындалған) азықтық қоспаларға арналған, «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті органмен келісілген азық қоспаларына нормативтік-техникалық құжаттаманың (бұдан әрі – НТҚ) электрондық көшірмесі


Жеке кәсіпкерлер үшін
  • Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет өндірілген (дайындалған) азықтық қоспаларға арналған, «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті органмен келісілген азық қоспаларына нормативтік-техникалық құжаттаманың (бұдан әрі – НТҚ) электрондық көшірмесі